Material & dokument

Styrdokument

Stadga
Idéprogram
Verksamhetsplan 2016
Vad är ett elevråd?

Material

Medlemsblankett
Kontobevis
eBas-guide – Medlemsregistering
Exempelstadga med instruktion
Blankett för stödmedlemsskap