Förtroendevalda

Ordförande och vice ordförande nås via e-post: förnamn.efternamn @ sverigeselevrad.se

Styrelsen

elevrad_8

Hanna Forsgren
Ordförande

elevrad_6

Madelene Camuz Eriksson
Vice Ordförande

elevrad_4

Erik Nordlund
Ledamot

elevrad_5

Linus Sköldberg
Ledamot

elevrad_2

Alexandra Faringstam
Ledamot

elevrad_7

Alban Kjellgren Axlund
Ledamot

elevrad_1

Tilda Pettersson
Ledamot

Profilbild

Elenor Berggren
Ledamot

elevrad_3

Juhán Niila Stålka
Ledamot

VALBEREDNING

Kaj Li – ordförande
Sigrid Bernulf – ledamot
Fanny Axéll – ledamot

REVISORER

Fredrik Sjölander (KPMG) – auktoriserad revisor
Sasha Steneram – lekmannarevisor
Theo Nyman – lekmannarevisor
Sara Engman – revisorssuppleant
Johan Pupp – revisorssuppleant