Förtroendevalda

Ordförande och vice ordförande nås via e-post: förnamn.efternamn @ sverigeselevrad.se

Styrelsen

Leo Gérden_webb-min

Leo Gerdén
Ordförande

Melvin Petersén_webb-min

Melvin Petersén
Vice Ordförande

Albert Vidfelt_webb-min

Albert Vidfelt
Ledamot

Sandra Pernkrans_webb-min

Sandra Pernkrans
Ledamot

Erik Ejvinsson_webb-min

Erik Ejvinsson
Ledamot

Frans Börjesson_webb-min

Frans Börjesson
Ledamot

Klara Dimmlich_webb-min

Klara Dimmlich
Ledamot

Lova Lindé_webb-min

Lova Lindé
Ledamot

Martin Strömgård_webb-min

Martin Strömgård
Ledamot

VALBEREDNING

Sigrid Bernulf – ordförande
Wilma Hjerpe – ledamot
Lisa Danielsson – ledamot

REVISORER

Fredrik Sjölander (KPMG) – auktoriserad revisor
Sasha Steneram – lekmannarevisor
Theo Nyman – lekmannarevisor
Henrik Angelstig – revisorssuppleant
Linda Odlander – revisorssuppleant