Förtroendevalda

Ordförande och vice ordförande nås via e-post: förnamn.efternamn @ sverigeselevrad.se

Styrelsen

ErikNordlund_webb

Erik Nordlund
Ordförande

AlbanKjellgrenVice_ordforande_webb

Alban Kjellgren Axlund
Vice Ordförande

LeoGerdenStyrelsesekreterare_webb

Leo Gerdén
Styrelsesekreterare

BeanKhalil_webb

Bean Khalil
Ledamot

Alva_webb

Alva Biring
Ledamot

foto1_webb

Emma Forsgren
Ledamot

MelvinPetersen_webb

Melvin Petersen
Ledamot

IngenBild_webb

Sandra Pernkrans
Ledamot

IngenBild_webb

Cassandra Johansson
Ledamot

VALBEREDNING

Sigrid Bernulf – ordförande
Wilma Hjerpe – ledamot
Lisa Danielsson – ledamot

REVISORER

Fredrik Sjölander (KPMG) – auktoriserad revisor
Sasha Steneram – lekmannarevisor
Theo Nyman – lekmannarevisor
Henrik Angelstig – revisorssuppleant
Linda Odlander – revisorssuppleant