Om oss

Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan. De lokala föreningarna såväl som Sveriges Elevråd styrs av sina medlemmar genom demokratiska processer.

I dagsläget har Sveriges Elevråd 63 medlemsorganisationer anslutna (2017), som i sin tur ansluter 8688 individuella medlemmar.

Sveriges Elevråds vision är att det på varje högstadieskola i Sverige ska finnas ett elevråd som skapar en mer givande skolgång för sina medlemmar genom att tillvarata deras sociala, ekonomiska, kulturella och politiska intressen.

Medlemskapet i Sveriges Elevråd är gratis och alla elevkårer och elevråd i årskurs 7-9 kan gå med i organisationen.

Sveriges Elevråd erbjuder sina medlemmar stöd i form av anställda som ger löpande support, utbildningar, böcker och material samt ett ekonomiskt medlemsbidrag.

Kontakta er lokala verksamhetsutvecklare eller Sveriges Elevråds huvudkontor för mer information. Medlemmar kan även kontakta huvudkontoret för att få tillgång till protokoll och dylikt.