Ekonomiskt stöd

Utbetalning av medlemsbidrag till Sveriges Elevråds medlemmar utgår från servicemodellen.
Enligt modellen ökar och minskar medlemsbidraget beroende på hur många elever på skolan som är medlemmar i elevrådet, så kallad anslutningsgrad.
Utbetalningen baseras även på Sveriges Elevråds omsättning, det vill säga om organisationens intäkter ökar så ökar även utbetalningen till medlemsorganisationerna och vice versa.

Såhär räknar vi ut medlemsbidraget, vi använder 2017-års siffror som exempel:
Grundbelopp: Omsättning (2419011)/antal medlemmar (8963)= 269,89 kr.
Anslutningsgrad: antal medlemmar (500)/antal elever på skolan (1000)= 50% anslutningsgrad.

Summa att få som medlemsbidrag (kika i servicemodellen):
4,50% x 269,89 = 12,14
12,14 x 500st =6070 kr

Vi betalar ut medlemsbidrag för 2017 under juni månad 2018. Detta är för att organisationen måste ha ett komplett bokslut för att räkna ut medlemsbidraget. Minsta summa att få som medlemsbidrag är 500 kr.

Servicemodellen_2018