Ekonomiskt stöd

Utbetalning av medlemsbidrag till Sveriges Elevråds medlemmar utgår från servicemodellen.

Enligt modellen ökar och minskar medlemsbidraget beroende på hur många elever på skolan som är medlemmar i elevrådet, så kallad anslutningsgrad.
Utbetalningen baseras även på Sveriges Elevråds omsättning, det vill säga om organisationens intäkter ökar så ökar även utbetalningen till medlems-
organisationerna och vice versa.

Såhär räknar vi ut medlemsbidraget, vi använder 2015-års siffror som exempel:

Grundbelopp: Omsättning (2138300)/antal medlemmar (7374)= 289,98kr.

Anslutningsgrad: antal medlemmar (500)/antal elever på skolan (1000)= 50% anslutningsgrad. Summa att få som medlemsbidrag (kika i servicemodellen): 4,50% x 289,98 x 500st =6524,55kr.

Vi betalar ut medlemsbidrag för 2016 under maj månad 2017. Detta är för att organisationen måste ha ett komplett bokslut för att räkna ut medlemsbidraget. Minsta summa att få som medlemsbidrag är 500kr.

servicemodellen_elevråd

* Nivå 1 ger 500kr totalt till föreningen oavsett antal medlemmar.