Vår nya styrelse!

I helgen på vårt årsmöte valdes en ny styrelse för Sveriges Elevråd!

Översta raden från höger: Bean Khalil, Alva Biring, Ordförande Erik Nordlund, Vice ordförande Alban Kjellgren Axlund och Sandra Pernkrans.
Nedre raden från höger: Melvin Petersén, Leo Gerdén och Emma Forsgren.

Publicerad i Nyhet