Läs valberedningens förslag organisationens framtida ledare! - Sveriges Elevråd

Läs valberedningens förslag organisationens framtida ledare!

På årsmöten ska det väljas ny styrelse, ny valberedning och ny revision. Du hittar valberedningens förslag här!

Publicerad i Nyhet