Sök förtroendeposter

På Sveriges Elevråds Årsmöte 2017 kommer alla deltagare att välja styrelse, valberedning och revision. Dessa är tre mycket viktiga organ för en välfungerande organisation – kanske platsar just du eller någon av dina elevrådskamrater? Passa i så fall på att nominera!

Här kan du läsa mer ingående vad som söks och hur du går till väga för att nominera. Sök senast den 22 oktober.

Hanna Forsgren
Här berättar ordförande Hanna Forsgren varför hon valde att engagera sig i Sveriges Elevråd.

Juhán Niilka Stålka
Här berättar styrelseledamoten Juhán Niila Stålka varför du bör söka förtroendeuppdrag.

Madelene Camuz Eriksson
Här berättar vice ordförande Madelene Camuz Eriksson vilka som kan söka till poster i styrelsen.