Sveriges Elevråds årsmöte

årsmöte

Stort tack för Sveriges Elevråds årsmöte 2018!

Under två dagar fattade våra medlemmar viktiga beslut om elevrörelsens framtid, bland annat valdes Leo Gerdén och Melvin Petersén till ordförande respektive vice ordförande.

Kallelse och information om Sveriges Elevråds årsmöte 2019 presenteras här efter sommaren.